یکم بهمن۱۳۳۳، در شهرستان پلدختر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش شاهی جان نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند. خلبان ارتش بود. بیستم بهمن۱۳۶۰، با سمت خلبان در تهران بر اثر سانحه هوایی و سقوط هلی کوپتر به شهادت رسید. پیکر وی را در روستای افرینه از توابع زادگاهش به خاک سپردند.