کتاب حاضر بر اساس زندگی شهید سر لشکر مصطفی پژوهنده فرمانده گردان ‎۱۸۳تکاوران و لشکر ‎۵۸ ذوالفقار است. هفت، داستانی حقیقی است که در نگارش آن ضمن انجام بالغ بر هفتاد ساعت مصاحبه با دوستان، دانشجویان، همرزمان،سربازان و خانواده ی شهید پژوهنده، گروه تحقیقاتی تحت نظارت نویسنده بوسیله پرسشنامه و تحقیقات میدانی فراوان حاصل آمده است.این شهید بزرگوار در سال ‎۱۳۳۷ در خرم آباد به دنیا آمد. در عملیات های ثامن الائمه، فتح المبین، کربلای ‎۴ و … حضئور داشت. از خدمات برجسته ایشان: فاتح ارتفاعات استراتژیک شیاکوه، چرمیان، تپه های گچی و… می باشد.وی در طول جنگ تحمیلی در پست های فرمانده گروهان رزمی، فرمانده گردان ‎۱۸۳ تکاورلشگر ‎۵۸ ذوالفقارو…به میهن اسلامی خدمت کردند.